Välkommen till X-MED AB

Vi är ett distributionsföretag som arbetar med medicinteknisk utrustning.
Vi har mer än 20 års samlad erfarenhet av att leverera till den svenska sjukvården.